יו״ר האתיקה של המרכז הינו חתן פרס ישראל, פרופ׳ שלמה גיורא שוהם.

המרכז חרט על דיגלו את חשיבות נושאי האתיקה והינו הגוף היחיד בישראל, שזוכה להיענותו של פרופסור למשפטים ומומחה בעל שם עולמי, לכהן בתפקיד זה.

פרופ׳ שוהם, אשר קיבל פרסי הוקרה בינ״ל רבים, לרבות מראש ממשלת צרפת, פרס סלין גליק האמריקאי ופרסים יוקרתיים בישראל, כתב ופירסם כשבעים ספרים.