במקרים רבים עשויים סכסוכים שהתגלעו בין הצדדים להגיע לידי בוררות בינלאומית.

המקרים הנפוצים בהם הסכסוכים מגיעים לבוררות בינלאומית מתקיימים כאשר הצדדים הוסיפו סעיף להסכם שנוגע לבוררות בינלאומית. במקרים אלו, על הצדדים המסוכסכים ליישב את הסכסוכים בפורום של בוררות בינלאומית ולא בבתי המשפט במדינות המוצא. להחלטה לקיים בוררות בינלאומית יש סיבות רבות שנוגעות גם להחלטה לקיים הליך בוררות ולא הליך בבית המשפט וגם לקיים את ההליך במדינה זרה ולא במדינות המוצא.

באילו מקרים יפנו הצדדים לבוררות בינלאומית?

במקרים רבים יהיה סעיף בוררות בינלאומי מיועד לפורום ספציפי והצדדים ינסחו פרטים נוספים שיחולו עליו. בעלי הדין שהחליטו כי יתקיים הליך בוררות בינלאומי, יכולים להגיע להחלטה זו בתחילת עבודתם המשותפת ולערוך זאת במסגרת הסכם הבוררות. יש לציין שגם במקרים בהם לא הוחלט על הנושא בצורה מפורשת והצדדים לא ציינו כי הם יפנו לבוררות בינלאומית בחוזה, הם יכולים להחליט על כך מראש ובעל פה.  יחד עם זאת, במקרים אלו, יהיה קשה יותר לאכוף את ההסכם, שכן לא תהיה ראיה כתובה שמוכיחה שהצדדים החליטו מראש כי יפנו לבוררות בינלאומית.

האם ניתן לפנות לבוררות בינלאומית כשלא הוחלט על כך מראש?

קיימים מקרים בהם הצדדים לא הגיעו להחלטה לקיים הליך בוררות בינלאומי מבעוד מועד, אך הם בוחרים לפנות לבוררות בינלאומית, במצבים אלו על הצדדים להגיע להסכמה שהם מעדיפים לבצע הליך בוררות בינלאומי במקום לגשת אל בית המשפט, ושהם מוותרים על זכותם החוקית לפנות אל בית המשפט.

בוררות בינלאומית בקרב בעלי עסקים ישראלים והיתרונות של קיום ההליך במקום ניטרלי

העולם הגלובלי בו אנו חיים, ועצם העובדה שעסקים רבים מתבצעים בין בעלי עסקים ממדינות שונות, הפכו את הבוררות הבינלאומית לנפוצה הרבה יותר מבעבר.

במקרים בהם הצדדים ביניהם התגלעו סכסוכים מגיעים ממדינות שונות, הם עשויים להרגיש שקיום ההליכים במסגרת מערכת המשפט במדינה שבה הצד השני מתגורר, תמקם אותם במקום נחות.

כדי לאפשר לצדדים להרגיש שהם שווים, עשוי להתעורר הרצון לקיים את הדיונים באזור ניטרלי, כך לדוגמה עשויה בוררות באנגליה לסייע לבעלי עסקים שמגיעים מאמריקה ומאפריקה, שכן אנגליה תהווה פורום ניטרלי עבורם.

בניגוד לכך, הסבירות שבית משפט בלונדון יחיל סמכויות שיפוטיות על הצדדים נמוכה, אלא אם כן הצדדים קיימו פעילות עסקית באנגליה.

"המרכז הישראלי לבוררות" מעניק פתרון יעיל ומהיר למחלוקות, מחוץ לכותלי בית המשפט. נחיצותו של המרכז מתעוררת בפרט בעת הזו, לאור הצפת בתי המשפט בתביעות רבות על רקע משבר הקורונה. המרכז מתאים לצדדים (בשיתוף עמם) את המסלול האופטימלי, המהיר והאפקטיבי לפי צרכיהם, שימזער את נזקיהם ויאפשר להם להמשיך את חייהם ועסקיהם בהצלחה. צוות המרכז מורכב משופטים בכירים בדימוס ומאנשי מקצוע ותיקים ומנוסים בתחומי המשפט, הכלכלה, העסקים וניהול משברים ומשא ומתן. 

כתבות נוספות

11.09.2023
גישור עסקי בעולם המודרני
22.12.2022
בית המשפט העליון מצופה לחזק את שיטת הבוררות
19.10.2022
האם הליכי גישור יכולים להציל את חיי הנישואין שלכם?