מבוא
נוכח האופי המיוחד של האגודות השיתופיות והיחסים המיוחדים בין האגודה לחבריה וחברותיה, נודעת
חשיבות מיוחדת לדרך יישוב הסכסוכים.
כמו כן תקנות האגודות השיתופיות )ייסוד(, תשל"ו-1976 קובעות כי האגודה נדרשת לכלול בתקנונה
התייחסות למתכונת יישוב הסכסוכים. כידוע, בפני האגודות עומדות כלל המתכונות ליישוב הסכסוכים
העומדות בפני כל תאגיד אחר, ובנוסף לכך קיים מסלול של יישוב הסכסוכים על ידי הרשמת, כאמור בסעיף
52 לפקודת האגודות השיתופיות.
מטרת גילוי דעת זה היא להצביע על יתרונותיו של הליך הגישור ולעודד אגודות שיתופיות לכלול בתקנוניהן
פנייה להליכי גישור ומיצוי הליכים אלו לפני הפנייה להכרעות שאינן בדרך של הסכמה, כמו הכרעה בבית
משפט וגם בבוררות.
יצוין כי גם מרכז השלטון המקומי, המועצות האזוריות והתנועות המיישבות רואים ורואות בחיוב מהלך של
מיצוי הליכי גישור בטרם קבלת הכרעה שיפוטית, ומושיטים.ות סיוע לאגודות ולחבריהן המבקשים.ות לקדם
זאת, בין היתר באמצעות הקמה ותיפעול של מרכזי גישור על ידם.ן במשך שנים רבות ותוך יצירת מומחיות
בתחום.

להורדת המסמך המלא לחצו >>

כתבות נוספות

03.10.2022
לפתור בעיות עתידיות באמצעות הסכם המכר
20.09.2022
איך הסכם מייסדים יכול לסייע לכם לצאת לדרך בטוחה יותר?
18.09.2022
האם גישור יכול לעזור לכם לחזור למסלול עסקי משותף וטוב?