unnamed הסדרה, גישור ובוררות ככלי לצמצום הליכים משפטיים

מתוך מכתב שנשלח אל אנשי התאחדות התעשיינים:

הסדרה, גישור ובוררות ככלי לצמצום הליכים משפטיים בסכסוכים העסקיים הנובעים ממשבר הקורונה

מדינת ישראל, והעולם כולו, חווים בימים אלה משבר שלא היה כמותו בזמנים המודרניים. המשבר אינו פוסח על אף בית ועל אף מגזר, גם אם המשק מתחיל לשוב לפעילות בהדרגה.

מטבע הדברים משבר בסדר גודל כזה נושא משמעויות כבדות משקל גם בהקשר של פתרון עתידי של סכסוכים עסקיים.

אנו, בהתאחדות התעשיינים, סבורים שיש להקדים תרופה למכה, ממש כפי שהיטבנו להגדיר למשק את התנאים בהם ניתן להמשיך לעבוד.

באמצעות היוזמה שתפורט להלן אנו מעוניינים לסייע לחברי התאחדות התעשיינים, ולגופים עסקיים נוספים שיהיו מעוניינים בכך, ולהציע מראש פתרונות שימנעו הליכים משפטיים רבים, ממושכים, יקרים, וקשים. אנחנו סבורים שהעת הכלכלית המאתגרת הזאת תבוא לידי ביטוי גם בצוואר בקבוק ארוך בבתי המשפט שממילא מצויים בעומס רב.

התאחדות התעשיינים סבורה כי בסכסוכים רבים כדאי לפנות להליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים;

הסדרה הבאת הצדדים להסכם מחדש, תוך הסתייעות במיטב המומחים הקיימים במרכז. המומחה, אשר ייבחר בקפידה על פי התאמתו למקרה, יבחן את מערכת היחסים על כל מורכבותה ויסייע בהסדרת ההסכם החדש ביניהם, באופן אשר מיישב את הסכסוך ואשר מסדיר את היחסים מחדש בדרך של "שלום בית" אמיתי בעסק.

הליך הגישור– מדובר בהליך וולונטרי, המחייב הסכמה של הצדדים לכל אורך הדרך, ובכל שלב כל צד יכול  לעצור אותו  ולפנות לבית המשפט.

במקרים בהם הצדדים מגיעים להסכמה במסגרת הליך הגישור, נחתם הסכם גישור, והמגשר מוסיף חתימת קיום. הסכמה כזו, פותרת את הסכסוך, ומייתרת הליכים משפטיים מורכבים בהרבה.

בוררות- הכרעת המחלוקת באמצעות בורר מוסמך, אשר ייבחר בהסכמה על ידי הצדדים. בנוסף, המרכז מאפשר לערער על פסק הבורר באופן אוטומטי ומיידי לבקשת מי מהצדדים, וזאת בפני בורר נוסף דן יחיד, או בפני הרכב שופטי בית המשפט העליון ושופטי ערכאות אחרות בדימוס.

כגוף העסקי המוביל את הכלכלה והמשק שלא חדל לעבוד כמעט באופן מלא מאז החל המשבר, אנו מזהים את השלכותיו הבאות ורואים זאת חלק מתפקידנו להציע חלופה שתועיל להערכתנו לקיצור תהליכים והפחתת ביורוקרטיה. כמו כן, נציע לגופים נוספים במשק להצטרף אלינו על מנת שהיוזמה תוכל להתפרש במגזר העסקי באופן הרחב ביותר.

 

הצעה לפתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות

לאור הצורך המובהק במנגנון מהיר ויעיל לפתרון סכסוכים, חברה התאחדות התעשיינים ל"המרכז הישראלי לגישור ובוררות", המעניק פתרונות בדרך של הסדרה, גישור ובוררות באמצעות שופטים בכירים בדימוס ומומחים ייעודיים, אשר ניאות להירתם לטובת סיוע בפתרון סכסוכים בדרך מהירה ויעילה לטובת חברי ההתאחדות והמגזר העסקי בכלל ע"י ניהול גישורים ובוררויות בכל תחומי המשפט העסקי, המסחרי ובכלל זאת דיני עבודה ודיני נזיקין.

במסגרת שיתוף הפעולה יהנו חברי התאחדות התעשיינים מפגישת יעוץ ראשונה בת שעתיים לבחינת היתכנות ההליך ללא תשלום ומהנחה בשיעור 30% מן התעריפים הנקובים.

מנגנון הגישור הינו מהיר ויעיל ובעל יתרונות רבים על פני ניהול הליכים בבתי המשפט, וביניהם:

 • ממד הזמן – למימד הזמן משמעות מכרעת בסכסוכים עסקיים בימים כתיקונם, ואף יותר בשעת משבר ומחנק תזרימי. ניהול הליך יישוב סכסוכים מאפשר קיצור משמעותי במשך התדיינות לפתרון הסכסוך על פני ניהול ההליכים בבתי המשפט העשויים להימשך שנים רבות.
 • היעילות והגמישות – מעבר לאלמנט הזמן, יש בהליכים האלטרנטיביים, יעילות שאינה קיימת ואינה יכולה להיות קיימת בהליך המשפטי.
 • עלות – אמנם הליכים אלו כרוכים בעלות כספית, אך עלות זו בטלה בשישים אל מול העלויות הכרוכות בניהול הליך משפטי.
 • חיסיון – הליכים אלו כפופים לחיסיון, ואין לעשות שימוש בדברים שנאמרו בהליך, בכל הליך משפטי אחר.

מנגד, להליך הגישור אין חסרונות. אם הגישור לא מסתיים בהצלחה, הדרך לבית המשפט פתוחה בפני כל צד בכל עת.

איך מתנהל הליך הגישור?

 • חברי התאחדות התעשיינים אשר ימצאו עצמם בחילוקי דעות עם צד כלשהו, בין אם הוא חבר ההתאחדות, ובין אם לאו, והמעוניינים לפנות להליך יישוב סכסוכים, יפנו למרכז הישראלי לגישור ובוררות לפי הפרטים מטה או למייל שכתובתו info@conflict-resolution-center.org בבקשה לקיים ההליך על פי המתכונת המפורטת לעיל ולהלן במסמך זה. לפנייה יצרף הצד המעוניין, טופס הכולל את פרטיו, את פרטי הצד שכנגד, את עיקרי הסכסוך, וכן יציין אם פנייתו נעשתה בידיעת ובהסכמת הצד השני.
 • בתוך 24 שעות מעת קבלת הפנייה (לא כולל שבתות וחגים), יצור קשר נציג המרכז עם הפונה לתיאום פגישה ולהשלמת פרטים.
 • אם הפנייה למרכז אינה משותפת לשני הצדדים, יפנה נציג המרכז לצד השנייידע אותו בדבר הפנייה, ויבקש את הסכמתו ליישוב הסכסוך על פי המתכונת המפורטת במסמך זה.
 • עם קבלת הסכמת הצדדים ליישוב הסכסוך במרכז הישראלי לגישור ובוררות, יישלח לצדדים מועד לישיבה ראשונה בתוך 14 יום.
 • ההליך יתקיים לפני מי מאנשי הצוות המקצועי של המרכז, הכולל שופטים בדימוס, עורכי דין בעלי ניסיון, אנשי מקצוע בתחומים שונים, והכול בהתאם למורכבות הסכסוך והיקפו ובהתאם לשיקול דעת המרכז.
 • הצדדים יהיו רשאים בהסכמה לבחור את זהות הבורר/ המגשר מתוך רשימת המומחים העומדת לראשותכם באתר המרכז.

לוחות זמנים

 • תגובה ראשונה של המרכז לפונה תיעשה בתוך 24 שעות מעת הפנייה (לא כולל שבתות וחגים).
 • ישיבה ראשונה תתקיים בתוך 14 יום מעת קבלת פניה מוסכמת או בתוך 14 יום מיום קבלת הסכמת הצד השני לפניית צד אחד.(לא כולל שבתות וחגים)
 • ההליך יוגבל ל-60 יום, והמשכו יותנה בהסכמת שני הצדדים.
 • הצדדים יהיו רשאים להסכים להמיר את הליך הגישור בהליך בוררות.

 

תעריפים

ייעוץ ראשוני טלפוני – ללא תשלום

לחברי התאחדות התעשיינים, הנחה בשיעור 30% מהתעריפים הנקובים.

 

לפניות:

המרכז הישראלי לגישור ובוררות :

כתובת דוא"ל לתחילת התהליך:  info@conflict-resolution-center.org

כתובת האתר:  https://www.conflict-resolution-center.org/

 

 

כתבות נוספות

11.09.2023
גישור עסקי בעולם המודרני
22.12.2022
בית המשפט העליון מצופה לחזק את שיטת הבוררות
19.10.2022
האם הליכי גישור יכולים להציל את חיי הנישואין שלכם?